Anonymitet

Da behandlingen er gratis for klienten, sendes regningen til kommunen, som derfor må have navn og cpr-nummer på klienten.

Alternativt kan klienten vælge selv at betale, i hvilket tilfælde behandlingen kan være anonym overfor kommunen.

Der sendes altid afslutningsbrev til egen læge. Under alle omstændigheder sker besøgene diskret.