Kommuner

Beskrivelse af Abstinens-teamet og ydelser kan findes på Tilbudsportalen. Ved ønske om tættere samarbejde med din kommune, kontakt venligst Abstinens-teamet.

Abstinens-teamet har samarbejdsaftale med Halsnæs, Hørsholm og Helsingør kommune og er nævnt i Egedal kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling.

Abstinens-teamet tilbyder ambulant alkohol-behandling jævnfør sundhedslovens paragraf 141:

Lille afrusning og abstinensbehandling: Et enkelt besøg og undersøgelse i eget hjem. Derudover motiverende samtale, udlevering af medicin, evt opstart antabus, kørsel, 24 timers telefonvagt, flere telefonkonsultationer samt epikrise til egen læge.

Mellem afrusning og abstinensbehandling: Flere besøg og undersøgelser i eget hjem. Motiverende samtale, udlevering af medicin, evt. opstart i antabus, kørsel, 24 timers telefonvagt, flere telefonkonsultationer samt epikrise til egen læge.

Stor afrusning og abstinensbehandling med varighed i op til 10 dage med flere besøg og undersøgelser i eget hjem. Motiverende samtale, udlevering af medicin, evt. opstart i antabus, kørsel, 24 timers telefonvagt, flere telefonkonsultationer samt epikrise til egen læge.

Abstinens-teamet ønsker ikke at konkurrere med praktiserende læger, men derimod supplere dem med tilbud om behandling efter normal arbejdstid og i weekender, behandling i eget hjem for dem der ikke er i stand til at komme hos egen læge, samt tilbyde specialiseret behandling hvor der er behov herfor eller hvor praktiserende læge ønsker det.

Abstinens-teamet ønsker ikke at konkurrere med sygehuse, men derimod supplere dem med tilbud om behandling af ikke indlæggelseskrævende borgere. Abstinens-teamet henviser netop borgere til indlæggelse, hvis ambulant behandling findes uforsvarligt.